Huisregels

Feesterrein

Algemeen

 • Het betreden van het feestterrein, feesttent en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico.
 • De vereniging Oranje Nationaal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

Toegang

 • Iedereen die toegang wenst te hebben tot het feestterrein en/of de feesttent dient in het bezit te zijn van een van de volgende legitimatiebewijzen: Nederlandse identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, bromfietscertificaat of OV-studentenkaart.
 • Deze dient (desgevraagd) bij toegang tot het feestterrein en/of feesttent getoond te worden aan het beveiligingpersoneel of aan medewerkers van de kaartcontrole.
 • Aan de kassa bij de feesttent zal aan personen onder de 18 jaar een polsbandjes worden verstrekt. Dit polsbandje dient zichtbaar te worden gedragen.
 • Indien u bij toegang tot het feestterrein en/of de feesttent medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het feestterrein en/of feesttent te verlaten.
 • Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in uw bezit te hebben.
 • De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en/of andere verboden voorwerpen over te dragen aan de politie.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes of fraude met legitimatie) wordt aangifte bij de politie gedaan.

Geld

 • In de feesttent op het feestterrein kunt u pinnen.

Consumpties / Alcohol

 • In de feesttent wordt geen alcoholhoudende drank(en) geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven.
 • Het beveiligingspersoneel en barpersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol.
 • Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het feestterrein en/of de feesttent mee op of in te nemen.
 • Bekers met drinken mogen niet worden meegenomen buiten de feesttent.

Drugs

 • Op en rondom het feestterrein of in de feesttent is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing.
 • Het is ten strengste verboden om op en rondom het feestterrein of in de feesttent drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen. Bij het aantreffen van drugs worden deze altijd ingenomen en overgedragen aan de politie.

Roken

 • Een verzoek aan de bezoekers die een sigaretje willen opsteken. Roken is in de feesttent niet toegestaan. Alvast bedankt voor de medewerking.

Gooien

 •  Het is verboden met dranken of andere goederen te gooien naar het podium en naar de apparatuur. De gemaakte schade wordt persoonlijk op u verhaald.

EHBO

 •  Er zijn gediplomeerde EHBO-ers aanwezig welke eerste hulp kunnen verlenen.

Geluidsniveau

 • In de tent wordt circa 105 dB(A) aan geluid geproduceerd. Oranje Nationaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in de tent geschiedt daarom op uw eigen risico.

Aansprakelijkheid

 • Gebruik van de garderobe is op eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk, voor schade aan personen, goederen of diefstal van goederen.
 • Iedereen is op eigen risico aanwezig.

Munten

 • Het is niet mogelijk om drank te betalen met geld, het gebruik van munten is verplicht.
 • Gekochte munten worden niet retour genomen.

Klimmen en crowdsurfen

 • Het is verboden de feesttent en/of het podium te beklimmen. Crowdsurfen is ook verboden.

Vuur

 • Open vuur en fakkels zijn verboden op en rond het festivalterrein en/of in de feesttent.

OVERTREDERS VAN DE HUISREGELS LOPEN HET RISICO VAN HET FEESTTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD.

Anderen bekeken ook

Menu