Wetter nei de Boarn drage

Er is een leven voor en een leven na de Gondelvaart. En al die tijd dragen we water naar de Boarn met zinloze en zinvolle daden en woorden. We zijn razend nieuwsgierig wie dit jaar met de prijs aan de haal gaat. Maar ook zijn we benieuwd of er een gondel is die blijkt te passen bij de Gondeltsjinst. De Gondeltsjinst is hopelijk opnieuw buiten: daar gebeurt het immers. Altijd heeft het met water te maken – en wij dragen dit ook graag naar de Boarn.

We gaan natuurlijk weer een leuke wateractiviteit voor de jeugd doen tijdens de gondeltsjinst, die zondagavond 1 september om 19.30 voor it Molkfabryk gehouden wordt. We zijn erin geslaagd dit jaar een fantastische groep erbij te krijgen: de Vocal Roses. Deze drie vrouwen hebben hoge ogen gegooid bij het concert van Concordia en komen nu de gondeltsjinst muzikaal invullen. Ds. Piet gaat ook wat water aan de Boarn toevoegen.

Welkom dus!

Menu