Lid worden

Wie kunnen lid worden van Oranje Nationaal?

Alleen inwoners van Aldeboarn zijn of kunnen lid zijn van Oranje Nationaal. Aldeboarn heeft een groot buitengebied. Daarom worden als inwoners van Aldeboarn beschouwd: iedereen die lid is van (of woont binnen het gebied van) een Boarnster buurtvereniging.

Wat kost het lidmaatschap van Oranje Nationaal?

De contributie bedraagt €12,50 per jaar. Omdat de contributie eenmaal per jaar geïnd wordt, vragen wij u een machtiging tot automatische incasso af te gegeven.

Maar wat zijn eigenlijk de voordelen van het lidmaatschap?

Voordelen zijn dat er meerdere avonden georganiseerd worden voor het dorp, zonder dat daar entree voor geheven wordt. Ook kan de entree op de vrijdagavond laag blijven door de bijdrage van onze leden. als u Oranje Nationeel financieel steunt, zijn wij in staat zijn het unieke evenement te blijven organiseren.

Hoe kan men lid worden van Oranje Nationaal?

U bent Boarnster maar nog geen lid van Oranje Nationaal? Dan kunt u hieronder het (inschrijf)formulier downloaden om lid te worden. Heeft u vragen, stuur dan een mailtje naar onze penningmeester (Linda Dijkstra) via linda@gondelvaartaldeboarn.nl.

Anderen bekeken ook

Menu