Het wordt nu echt!

Steeds meer merk ik bij mezelf (Suzanne de Vries) waar we met z’n allen al maandenlang mee bezig zijn. Eerst achter de computer, wat redelijk veilig voelde, en bellend over offertes, posters, sponsoring en informatie voor in het programmaboekje.

En nu begint het ‘echt’ te worden. De pramen zijn opgehaald, liggen in het dorp ener wordt op ‘gegondeld’. Het moment dat het programmaboekje, de posters, de letters gebracht worden. Alles wat ik wel als inwoner van Aldeboarn heb meegekregen, krijgt ineens een hele andere lading.

De Gondelvaart wordt nog altijd positief ontvangen en is alom bekend. Hoewel we, als bestuur, heel veel proberen te regelen, ben ik mij steeds meer bewust van ál die mensen die vrijwillig een gondel staan te bouwen. Zonder al die gondelbouwers en vrijwilligers zou de Gondelvaart niet zo groots zijn! Jullie mogen erg trots zijn op jezelf!

Anderen bekeken ook